Kognitive netværk: Fremtidens mobilnetværk bliver AI-drevne

Teleselskaber kommer i stigende grad til at lade kunstig intelligens stå for driften og den løbende tilpasning af mobile netværk.

Kognitive netværk: Fremtidens mobilnetværk bliver AI-drevne

AI er kommet for at blive – også i telebranchen, som i mange år allerede har gjort brug af avancerede neurale netværk til at assistere mennesker med automatisering og dataanalyse.

I fremtiden bliver AI dog ikke bare et hjælperedskab, men en hel essentiel del af arkitekturen bag mobilnetværk. Kognitive netværk hedder teknologien, og det er i bund og grund et mobilt netværk, der i langt højere grad drives af kunstig intelligens end hidtil.

AI tager styringen af mobile netværk i egen hånd

Med kognitive netværk vil algoritmer være i stand til at lære fra data og foretage informerede beslutninger på baggrund af disse data. Kognitive netværk kan integrere AI i den overordnede netværksinfrastruktur og ikke blot i specifikke funktioner.

Inden for IoT-enheder ser man allerede antydningerne af kognitive netværk. Ved at analysere data kan kognitive netværk identificere forbundne enheder, der bruger mere båndbredde end nødvendigt og allokere trafikken mere effektivt.

Den helt store gevinst ved kognitive netværk er, at AI fører til store reduktioner i driftsomkostningerne. Samtidig forbedres netværkets ydeevne, og netværket tilpasser sig konstant til ændrede netværksforhold.

Hvor systemadministratorer hidtil manuelt har foretaget ændrer i netværkets konfiguration, kan kognitive netværk helt selv foretage disse ændringer dynamisk. Det kan være ændringer, der automatisk foretages af trafikbelastningen, den tilgængelige båndbredde og signalstyrken på baggrund af mønstre, som algoritmen lærer at kende.

Øget privatliv og sikkerhed

Også når det gælder privatliv og sikkerhed kan kognitive netværk vise sig at være en gevinst. Med AI kan kognitive netværk opdage og reagere på potentielle trusler i realtid, hvilket gør det muligt hurtigere og mere effektivt at håndtere cyberangreb.

Kognitive netværk kan også bruge AI til at identificere og isolere mistænksom netværksaktivitet, hvilket kan reducere risikoen for dyrbare databrud og andre sikkerhedshændelser.

Det er dog ikke ensbetydende med, at truslerne vil være fuldstændig elimineret, for de vil stadig være der, selv om netværkene styrker sikkerheden med AI.

Stort potentiale for kognitive netværk

Vi har hidtil kun set begyndelsen på det, der ventes at revolutionere telebranchen. Muligheden for at få reduceret driftsomkostninger og forbedret netværket på et væld af parametre gør kognitive netværk til en meget interessant teknologi, som ventes at blive udforsket og anvendt massivt af teleselskaber verden over i de kommende år.

Læs også: Nyheder om 5G