Fremtidens 5G- og 6G-radionetværk bliver styret af AI

Det bliver en stadig mere kompleks opgave for teleselskaber at drive og tilpasse deres radionetværk (RAN). Den del af opgaven kommer i stigende grad til at blive løst af AI.

Fremtidens 5G- og 6G-radionetværk bliver styret af AI

Mobile forbindelser gennemsyrer alle aspekter af det moderne samfund. Ændrede livsstile, hjemmearbejde, smart automatisering og udbredelsen af cloud-native applikationer driver alle grundlæggende ændringer i brugsmønstre for mobilnetværk.

Samtidig muliggør teknologiske fremskridt hele tiden innovative muligheder, der giver mulighed for spændende nye anvendelser. Et af disse teknologiske fremskridt er AI.

Se også: 50 teleselskaber arbejder på satellitbaseret mobilnet

AI kan imødekommende stigende krav til netværk

Brugerne kræver konstant forbedret funktionalitet, øget hastighed, øget ydeevne, enklere brugeroplevelser og bedre adgang overalt og hele tiden.

I et forsøg på at holde trit med denne positive udvikling fortsætter kravene til mobilnetværk med at diversificere og udvikle sig.

Hele netværksøkosystemet bliver derfor stadig mere fleksibelt, og slutmålet er derfor at skabe et intelligent mobilnet, der er i stand til at reagere i realtid på uventede begivenheder og ændrede omstændigheder.

Dette paradigmeskift understøttes af væksten i brugen af kunstig intelligens i mobilnetværkenes RAN-arkitektur – altså radionetværkene, der sender radiosignaler til og fra mobilmaster og vores telefoner og andre enheder koblet på mobilnettet.

Se også: Kognitive netværk: Fremtidens mobilnetværk bliver AI-drevne

Hvorfor AI i 4G- og 5G-radionetværk?

Efterhånden som netværksarkitekturens kompleksitet øges, bliver evnen til at træffe passende beslutninger om en lang række samtidige hændelser umulig at håndtere manuelt.

Dette er især kritisk i radionetværk/RAN, hvor teleselskaber står over for betydelige driftsmæssige udfordringer med at opretholde servicekvaliteten, forbedre effektiviteten, styre integrationen af flere leverandører og reducere strømforbruget.

Pludselige, kortsigtede ændringer i RAN-forbindelsens brugsmønstre og datatrafikflow forårsager hurtige udsving i brugeroplevelsen fra øjeblik til øjeblik.

For at stille alle brugerne mest mulig tilfredse kræver det kræver, at teleselskaberne opnår den optimale kombination af forskellige komponenter, trafikmængder og servicetyper, som alle interagerer i komplekse forhold for at understøtte forskellige behov fra kunderne. Her kommer AI ind i billedet, idet teknologien kan hjælpe med at løse netop det problem hurtigt og i realtid.

Se også: 5G og 6G får kæmpe opgraderinger takket være AI

Hvorfor AI i RAN nu?

Den igangværende udvikling og opsplitning af RAN betyder, at netværk bliver mere åbne, virtualiserede og udskilt i mindre celler (antenner). Det muliggør mere fleksibel tilgængelighed af ressourcer i skyen.

Teleselskaber er nu i stand til at realisere denne fleksibilitet med den såkaldte Open RAN-arkitekture, herunder RAN Intelligent Controller (RIC). RIC udnytter de mange muligheder i og fordele ved AI og maskinlæring (ML) til at gøre det muligt for teleselskabers netværk effektivt at udnytte denne intelligens til en række avancerede brugsscenarier og teknologier.

Takket være AI kan RIC-platformen optimere RAN-ressourcestyringen og automatisere driften. AI kan dermed bidrage til optimal ressourcestyring, forbedret energieffektivitet, øget ydeevnen, reducerede omkostninger og fremskynde leveringen af differentierede tjenester gennem styring af såkaldte slices i netværket.

AI gør fremtidens 4G- og 5G-net proaktive

Med konventionel RAN-styring måler teleselskaberne typisk netværkskvaliteten, justerer parametre og reagerer på fejl baseret på trafikmængde og statistik over pakketab under periodiske inspektioner.

Traditionelt resulterer sådan en tilgang i dårlig servicekvalitet, ineffektiv ressourceudnyttelse og langsom genopretning efter fejl.

På den anden side gør AI det muligt for teleselskaberne automatisk at opdage forringelser af netværket og forudsige netværkets performance i realtid og justere netværksressourcerne i overensstemmelse hermed.

Denne proaktive automatiske RAN-optimering gør det muligt for AI at frigøre overbelastede netværksressourcer, reducere strømforbruget og forbedre effektiviteten, samtidig med at forringelser af netværket undgås.

AI i RAN bliver det nye normal

Efterhånden som netværksudviklingen skrider frem, øges presset for at reducere omkostningerne, reducere udledningen af drivhusgasser og forenkle kompleksiteten.

Med den løbende forbedring af 5G vil AI spille en mere fremtrædende rolle i netværksstyring. Faktisk vil vedtagelsen af 5G-Advanced-specifikationer, som forventes at ske i midten af 2024, kun øge afhængigheden af intelligent styring.

Fremover vil stadig mere sofistikerede netværk dække en række forskellige funktioner og tjenester, samtidig med at der tages hensyn til miljøet. AI vil være en vigtig teknologi til dynamisk styring af disse netværk og blive den nye normal for RAN-arkitekturer i 5G, 6G og videre frem.

Se også: 5G-boom: Halvdelen af mobilforbindelserne er 5G i 2029