Danske 5G-netværk – TDC, Telia/Telenor og teleselskabet 3

I Danmark ruller de fire teleselskaber TDC Group, Telia, Telenor og 3 5G ud i Danmark. Der er dog stor forskel på, hvor langt de forskellige danske teleselskaberne er nået med udrulningen af 5G. Teleselskaberne bruger også forskellige frekvensbånd til deres respektive 5G-netværk.

Her kan du få overblik over de danske 5G-netværk og blive klogere på, hvordan de forskellige 5G-netværk fungerer, og hvor i Danmark teleselskaberne har åbnet op for 5G.

TDC NET åbnede for dets 5G-netværk 7. september 2020. Foto: TDC NET.

TDCs 5G-netværk & dækning

Et af de selskaber, som arbejder på at udrulle 5G i Danmark, er TDC NET, som leverer netværk til blandt andet YouSee, TELMORE og TDC Erhverv.

TDC NET har længe haft som mål at være først i Danmark med et landsdækkende 5G-netværk, men hvad er seneste nyt om TDC NETs 5G-net? Og hvordan fungerer deres 5G-netværk?

Læs alt om TDCs 5G-net her!

Hvornår kom TDCs 5G-net?

TDC NET – en del af TDC Group – åbnede 7. september 2020 op for, at 80 procent af danskerne kan få adgang dets 5G-netværk. 1. december afsluttede TDC NET den første udrulning af 5G, hvorved 90 procent af Danmark var dækket af 5G. En undersøgelse af Teknologisk Institut fra 4. kvartal 2021 viser, at 98,4 procent af Danmark er dækket af TDC’s 5G-net.

Målet var oprindeligt at få et landsdækkende 5G-netværk inden udgangen af 2020, men 1,6 procent af Danmarks areal mangler altså fortsat at blive dækket. Til gengæld er TDC NETs 5G-netværk markant længere fora konkurrenternes 5G-netværk. 3 og Telia/Telenor vil nemlig først være klar et års tid efter TDC NET.

Hvor langt er TDC NET nået med udrulningen af 5G?

TDC NET åbnede for sit 5G-netværk 7. september 2020 efter at påbegyndt udrulningen på Sjælland i oktober 2019. I december 2019 åbnede TDC NET Danmarks største 5G-pilotprojekt i Helsingør Kommune. Her blev der opsat 5G-udstyr på 40 master, som giver mulighed for at opnå hastigheder på helt op til 1,1 gigabit i sekundet.

TDC annoncerede sidst i august 2020, at der blev tændt for 5G-mobilnettet over fire omgange:

  • 7. september 2020: 80 procent af danskerne fik adgang til TDC NET’s 5G-netværk den 7. september 2020. Det drejer sig om København og hele Hovedstadsområdet, Nordsjælland, Frederikssund, Odsherred, Lejre, Roskilde, Solrød, Bornholm, hele Region Syddanmark og dele af Region Midtjylland (undtagen Randers, Skive, dele af Viborg, dele af Syddjurs, dele af Norddjurs og dele af Favrskov Kommune).
  • Oktober 2020: 5G-dækningen udvides med hele Region Midtjylland samt dele af Region Nordjylland (Vesthimmerlands, Morsø, Thisted samt dele af Jammerbugt, dele af Aalborg, dele af Rebild og dele af Mariagerfjord Kommune).
  • November 2020: Hele Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland fik 5G. Også Falster fik 5G-dækning. Kun Lolland manglede at få 5G-dækning.
  • 1. december 2020: Lolland, og 90 % af Danmark, fik 5G-dækning via TDC NET.
  • I slutningen af 2021 begyndte TDC NET at opsætte to 5G mmWave-antenner på 26 GHz-frekvensbåndet.

Hvilke frekvenser bruger TDC NET på dets 5G-net?

TDC NETs 5G-mobilnet bruger til at starte med en kombination af frekvensbåndene 700 MHz og 3.500 MHz. I 2019 vandt TDC NET 14 af de 20 såkaldte frekvensblokke på 700 MHz, som Energistyrelsen afholdt auktion over. TDC NET har kunnet tage 700 MHz-frekvensbåndet i brug siden april 2020.

På sigt vil TDC NET også tage 2.300 MHz-frekvensbåndet i brug, som TDC NET også vandt frekvensblokke til ved Energistyrelsens auktion i 2019 og igen ved den store 5G-frekvensauktion i foråret 2021. Ifølge TDC NET vil 2.300 MHz blive brugt til både at skabe mere kapacitet på det eksisterende 4G-net og længere ude i fremtiden yderligere kapacitet til 5G-netværket.

Ved Energistyrelsens store 5G-frekvensauktion i foråret 2021 vandt TDC også frekvenser på frekvensbåndene 1.500 MHz-, 2.300 MHz, 3.500 MHz og 26 GHz.

3.500 MHz-frekvensbåndet havde TDC allerede fået en forsøgstilladelse af Energistyrelsen i 2019 til at tage i brug. TDC begyndte også at rulle 3.500 MHz ud allerede 7. september 2020.

1.500 MHz vil TDC primært bruge til at fremtidssikre den såkaldte fladedækning på 5G-netværket. Det giver en bred, men knap så hurtig 5G-forbindelse som de højere frekvenser.

TDC bruger allerede 2.300 MHz på sit 4G-netværk. I foråret 2021 vandt TDC også flere frekvenser på 2.300 MHz-frekvensbåndet. Det skal dermed bruges til at øge kapaciteten på både 4G og 5G. 2.300 MHz giver en relativ høj hastighed, samtidig med det også har et relativt stort dækningsområde.

Det sidste frekvensbånd, som TDC vandt frekvenser på, er 26 GHz – altså en lynhurtig frekvens på frekvensområde 2, også kendt som mmWave. TDC vandt en kapacitet på 1.250 MHz ud af 2.850 tilgængelige MHz. Dermed kan TDC i fremtiden udbygge mmWave med en stor kapacitet og enormt høje hastigheder.

TDC har kunnet tage de nye frekvensbånd i brug siden juni 2021. Senest er 26 GHz udrullet to steder i København i december 2021.

Ericsson driver TDC NETs 5G-net

I 2018 testede TDC 5G-udstyr med kinesiske Huawei, og det lå i kortene, at Huawei skulle stå for TDCs 5G-netværk. I foråret 2019 annoncerede TDC Group dog, at svenske Ericsson var valgt som hovedleverandør af TDC NETs 5G-netværk.

Det er også Ericsson, som var hovedleverandør af TDC Groups øvrige netværksinfrastruktur, indtil TDC i 2014 indgik et samarbejde med Huawei om at levere netværksudstyr til 4G-netværket. Men i foråret 2019 valgte TDC altså Ericsson som leverandør af 5G-infrastrukturen til fordel for Huawei – efter alt at dømme efter anklager om, at Huawei potentielt kan bruges til spionage og overvågning på vegne af den kinesiske stat.

Hvornår udfaser TDC NET 2G og 3G?

TDC NET meldte i december 2020 ud, at teleselskabets 3G-net fra 2003 bliver udfaset ved udgangen af 2022. TDC vil udbygge 3G-dækningen indtil udfasningen med nye frekvenser på 2.100 MHz-frekvensbåndet, som firmaet vandt ved frekvensauktionen i foråret 2021.

Mast med 5G antenner. Foto: Telia.

Telia/Telenors 5G-netværk og dækning

Telia og Telenor driver sammen et fælles mobilnet gennem partnerselskabet TT Netværket. Det er også gennem TT Netværket, at de to teleselskaber går sammen om deres fælles 5G-netværk.

Men hvor langt er Telia og Telenor nået med at rulle 5G ud i Danmark, og hvordan fungerer deres fælles 5G-netværk?

Læs meget mere om det her.

Hvornår åbnede Telia og Telenors fælles 5G-netværk?

Danskerne kunne begynde at bruge Telia og Telenors fælles 5G-netværk i løbet af uge 40 i 2020 – altså slut september eller start oktober. Der var dog ikke tale om en landsdækkende åbning af 5G-nettet ligesom hos konkurrenten TDC NET. I stedet kunne 5G-netværket til at starte med kun tages i brug København og Aalborg. Derefter fortsatte Telia og Telenor udrulningen i Aarhus og Odense.

I de efterfølgende år vil Telia udrulle 5G til resten af Danmark.

Hvor langt er Telia og Telenor nået med udrulningen af 5G?

Telenor monterede den første 5G-antenne ved teleselskabets kontor i Aalborg i juni 2019, mens Telia gjorde det samme i slutningen af maj 2019 på taget af Telias hovedkontor i København. Telenor vil også udvide med flere pilotprojekter, så alle de fire største danske byer har et 5G-pilotprojekt på TT Netværket.

Efter at have fået erfaringer fra deres pilotnetværk, begyndte de den egentlige udrulning af deres fælles 5G-netværk i København og Aalborg i uge 40 i 2020. De næste byer, som fik 5G på Telia og Telenors net, var Aarhus og Odense.

Herefter skete der en markedsbaseret, kommerciel udrulning af 5G-netværket til resten af Danmark. Det vil sige, at TT Netværket gradvist er blevet udvidet med 5G på afgrænsede geografiske områder i Danmark, hvor mulighederne med 5G efterspørges. Det kan blandt andet være fabrikker, logistikcentre, erhvervsområder og offentlige institutioner, som ønsker ekstra datakapacitet, hastighed og sikkerhed.

Telia oplyste i forbindelse med præsentationen af regnskabet for 3. kvartal 2021, at man har opgraderet 500 antenner med 5G-teknologi. I februar 2022 oplyste Telenor, at selskabet havde opgraderet knap 1.000 master til 5G i 2021, og at der i 2022 opgraderes yderligere 1.200 antenner.

Telia og Telenor har tidligere forventet at have et landsdækkende 5G-net sidst i 2021 eller i starten af 2022, men er siden blevet forsinket. Nu forventer teleselskaberne at kunne dække 75 procent af Danmark med 5G inden udgangen af 2022. Det er omkring to år senere end konkurrenten TDC NET, som siden 1. december 2020 har dækket 90 procent af danskerne med 5G og i dag dækker 98,4 procent.

Hvilke frekvenser bruger Telia og Telenors fælles 5G-net?

I de indledende pilotprojekter anvendte Telia og Telenor frekvensbåndet på 3.500 MHz og havde til formålet fået en midlertidig tilladelse af Energistyrelsen til at benytte frekvensområdet 3.500 MHz for at teste netværket i praksis.

Frekvensbåndet på 3.500 MHz bruger Telia og Telenor også i København og Aalborg, som fik 5G i efteråret 2020. Selv om Energistyrelsen først afholdt den store 5G-frekvensauktion på bl.a. frekvensbåndet 3.500 MHz foråret 2021, kunne Telia og Telenor åbne netværket ved brug af prøvetilladelsen.

Ved 2019-auktionen af frekvensbånd vandt Telia og Telenor to 5 MHz-frekvensblokke på 700 MHz-frekvensbåndet. Det forventes derfor, at TT Netværket på et tidspunkt anvender dette frekvensbånd til 5G. 700 MHz er det frekvensbånd, som konkurrenterne TDC NET og 3 satser stort på til at starte med, da det giver en bred dækning, men på bekostning af hastigheden og responstiden.

Ved Energistyrelsens store 5G-frekvensauktion i foråret 2021 vandt Telia og Telenor adgang til frekvensbåndene 1.500 MHz, 2.100 MHz, 140 MHz i 3.500 MHz og 26 GHz.

3.500 MHz havde TT Netværket som nævnet allerede taget i brug gennem prøvetilladelsen. Dog har TT Netværket også budt ind på et stykke af 3.500 MHz-frekvensbåndet, hvor der er en særlig udlejningsforpligtigelse. Det vil sige, at virksomheder og offentlige institutioner kan etablere private 5G-net i løbet af de næste par år med TT Netværket som udlejer.

Ud over 3.500 MHz vil TT Netværket bruge en kapacitet på 45 MHz på 1.500 MHz-frekvensbåndet til at understøtte fladedækningen på 5G-netværket. Også 2.100 MHz skal bruges, hvor TT Netværket vandt en kapacitet på 2 x 20 MHz. Det skal være ”den store motor i netværket” i TT Netværket.

Til sidst købte TT Netværket også adgang til de høje mmWave-frekvenser – nærmere bestemt 26 GHz. Her købte TT Netværket en kapacitet på 600 MHz – det mindste af de tre danske mobilnetværk. 26 GHz vil give voldsomt høje hastigheder i forhold til alle de andre 5G-frekvensbånd. Dog vil rækkevidden også være meget kort.

Alle de nye frekvensbånd har TT Netværket kunne bruge siden juni 2021. Det vides dog endnu ikke, hvornår de vil blive brugt.

Telenor oplyste i februar 2022, at man også ønsker at bruge 900 MHz-frekvensbåndet fra det udfasede 3G-net til 5G.

Nokia driver Telia og Telenors fælles 5G-net

Nokia Networks var leverandør af netværksudstyr til de tidlige pilotprojekter på Telia og Telenors 5G-net. Det er også Nokia, som leverer netværksinfrastrukturen til Telia og Telenors fælles 5G-netværk, ligesom det er tilfældet med resten af TT Netværket.

Denne løsning er særlig, fordi Telia og Telenor deler infrastruktur. Der er derfor tale om et såkaldt Multi-Operator Core Network (MOCN). Det betyder, at Telia og Telenor har hver sin bagvedliggende netværkskerne, men at de deler master og antenner med hinanden. Netværket i Danmark er det første af sin slags, som tilbyder denne funktionalitet via 2G, 3G, 4G og 5G på én gang.

Hvornår udfaser Telia og Telenor 2G og 3G?

Som en del af udrulningen af 5G udfaser Telia og Telenor 3G-netværket gradvist fra april 2021. Netværkstrafikken bliver dermed flyttet over på de hurtigere og mere effektive 4G- og 5G-teknologier.

Udfasningen af Telia og Telenors 3G-net begyndte i 2021, hvor man først udfasede 2.100 MHz-frekvensbåndet. I 2022 begyndte man at udfase det sidste 900 MHz for at bruge det til 5G-nettet.

Telia Danmark oplyser, at de ikke har sat et årstal på, hvornår udfasningen af 2G-netværket begynder. Telenor i Norge og Telia i Sverige har dog tidligere meldt ud, at det vil ske i 2025.

Teleselskabet 3 – 5G Netværk & dækning. Foto: 3.

Teleselskabet 3’s 5G-net

Teleselskabet 3 og dets nye søsterselskab Hi3G Networks ruller som det sidste teleselskab i Danmark landsdækkende 5G ud.

Læs med og bliv meget klogere på, hvor langt 3 er nået med at rulle 5G ud i Danmark, og hvordan netværket adskiller sig fra de andre teleselskabers 5G-netværk.

Hvornår åbnede 3’s 5G-netværk?

17. december 2020 kunne de første kunder i Danmark tage 5G hos 3 i brug. Det skete udvalgte steder i København og Roskilde. I løbet af 2021 og i starten af 2022 kunne flertallet af kunderne få adgang til 5G hos 3.

3 forventede oprindeligt at have et landsdækkende 5G-netværk klar ved udgangen af 2021, men den seneste melding lyder sommeren 2022.

3’s 5G-net rullede først ud med frekvensbåndene 700 MHz og 1.800 MHz. I efteråret 2021 tog teleselskabet det hurtigere 3.500 MHz-frekvensbånd i brug. Senest vandt 3 adgang til frekvensbåndene 2.100 MHz og 26 GHz ved Energistyrelsens styre frekvensauktion i foråret 2021.

Hvor langt er 3 nået med udrulningen af 5G?

3 har tidligere testet 5G-udstyr på Roskilde Festival og testede i foråret i 2020 5G på teleselskabets hovedkvarter i Københavns Sydhavn.

I august 2020 meldte 3 ud, at teleselskabet testede to udgaver af 5G henholdsvis på Amager og i Roskilde.

17. december 2020 åbnede 3 for de første 5G-antenner på udvalgte steder i København og Roskilde.

Sommeren 2021 har 3 rullet 5G ud på en tredjedel af sit netværk, hvilket tæller store dele af Sjælland, Falster og den øvre del af Sydjylland.

75 % af 3s netværk har 5G omkring nytår 2021, hvor også Lolland, Fyn og øerne, Samsø og det meste af Sønderjylland og Østjylland har fået 5G.

Sommer 2022 er 3s 5G-netværk landsdækkende. I både 2022 og 2023 arbejder 3 på at gøre selve kernenetværket cloudbaseret, hvilket vil nedbringe responstiden til de ultralave responstider i stil med fibernet.

I 2023 og 2024 bliver 5G-nettet udvidet og finmaskeret, så dækningen bliver endnu bedre, oplyser 3.

3 har i øjeblikket 2.300 mastepositioner rundt omkring i Danmark. I forbindelse med udrulningen af 5G vil teleselskabet opsætte 5G på 200 nye positioner i Danmark.

Teleselskabet 3 oplyser også, at alle planlagte opgraderinger og udvidelser af teleselskabets netværk i 2020 vil være 5G-kompatible.

Hvilke frekvenser bruger 3’s 5G-net?

Teleselskabet 3 bruger først og fremmest frekvensbåndet 700 MHz til dets 5G-net. 700 MHz skal bruges til en såkaldt fladedækning, for eksempel i landområder. Det giver en bred dækning, men på bekostning af hastighed og responstid.

Fra begyndelsen vil teleselskabet 3 også bruge frekvensbåndet 1.800 MHz fra dets 4G-net ved brug af en teknologi kaldet Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Det vil sige, at 3 allokerer noget af 1.800 MHz-frekvensbåndet fra 4G-nettet til også at fungere på 5G-nettet. Indtil sommeren 2021 forventer 3, at 700 MHz og 1.800 MHz giver en hastighed på op til 250 Mbit/s.

3 købte adgang til 700 MHz-frekvensbåndet ved Energistyrelsens frekvensauktion i 2019. I foråret 2021 afholdt Energistyrelsen endnu en frekvensauktion, hvor 3 vandt frekvensbåndene 2.100 MHz, 3.500 MHz og 26 GHz.

3.500 MHz havde 3 allerede rullet ud inden auktionen, fordi man havde fået en forsøgstilladelse fra Energistyrelsen. På 3.500 MHz-frekvensbåndet vandt 3 en kapacitet på 120 ud af 390 udbudte MHz. 3 oplyser, at man er det teleselskab i Danmark, der et teleselskab, giver kunderne den største mængde 5G-spektrum på 3.500 MHz-båndet per kunde.

2.100 MHz skal 3 bruge til at forbedre både 4G og 5G. Her har 3 sikret sig en kapacitet på 2 x 20 MHz ligesom de to andre teleselskaber. På 2.100 MHz-frekvensbåndet er der et dækningskrav, så teleselskaberne skal sikre god dækning på en række udvalgte områder i Danmark med dårlig dækning.

Ligesom Telia/Telenor og TDC har 3 også købt adgang til det lynhurtige mmWave-frekvensbånd – i Danmarks tilfælde 26 GHz. 3 har sikret sig en kapacitet på 1.000 ud af 2.850 tilgængelige MHz. Dermed er der mulighed for at kunne udbygge et lynhurtigt 5G-net med meget højere hastigheder, end vi kender fra de hidtidige frekvenser.

3 har kunnet bruge alle de nye frekvensbånd siden juni 2021. Der blev åbnet op for adgang til 3.500 MHz de første steder i Danmark i efteråret 2021.

Hvem driver 3’s 5G-net?

Det er Huawei, som i dag leverer netværksudstyr til 3’s 3G- og 4G-net. 3 valgte dog i november 2020 svenske Ericsson som leverandør af udstyr til 3’s 5G-mobilnet. Samtidig bliver eksisterende 3G- og 4G-udstyr fra Huawei også udskiftet i fremtiden. Dermed bliver Huawei helt udelukket fra 3’s mobilnet.

Siden 2018 har Huawei været under massive anklager fra USA for at spionere på vegne af den kinesiske regering, men det er endnu ikke blevet bevist. Det har dog også fået TDC til at gå udenom Huawei som leverandør af 5G-nettet.

Hvornår udfaser Teleselskabet 3 3G?

Teleselskabet 3 har ikke et 2G-net, men udfaser så småt 3G-netværket sideløbende med udrulningen af 5G. Teleselskabet forventer, at 3G er udfaset i slutningen af 2022.

3 har eksperimenteret med at udfase 3G-netværket på Roskilde Festival. Ud fra disse erfaringer begynder teleselskabet stille og roligt at udfase 3G-teknologien i større danske byer for at give plads og øget kapacitet til 4G og 5G. Teleselskabet 3 lader dog 3G-teknologien køre i nogle år endnu, før det er helt slut.