TDC tester 5G for fremtidens opkoblede landbrug

Fremtidens landbrug i Danmark skal gøres langt smartere og kobles mere op til internettet - test af mulighederne med 5G er i gang.

TDC tester 5G for fremtidens opkoblede landbrug

Selvkørende landbrugsmaskiner, udledning af sprøjtemidler ved hjælp af kunstig intelligens samt avancerede droner, der uden menneskelig indblanding kan sprøjte marker med millimeters nøjagtighed. Det et blot nogle af de scenarier, 5G-teknologien er spået til føre med sig for dansk landbrug.

TDC vil gøre dansk landbrug smartere med 5G

Ifølge en rapport lavet af Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi kan det medføre en samlet erhvervsøkonomisk gevinst på 1.210 millioner kroner årligt for landbrugserhvervet, hvis præcisionslandbrug, som ovennævnte muligheder kaldes, indføres på alle landbrugsarealer.

Det er et marked, som TDC ønsker at tappe ind på. For at præcisionslandbrug kan blive en realitet, kræver det et landsdækkende 5G-netværk og sådan et fik TDC Net ved udgangen af 2020.

”Det har været en klar ambition for TDC NET, at 5G-netværket skulle forbinde hele Danmark. Ikke blot de store byer og tætbefolkede områder, men også landdistrikterne og de åbne marker, hvor landbrug i dag optager størstedelen af arealerne. Fundamentet er derfor på plads til, at virksomheder og de øvrige aktører i 5G-økosystemet kan begynde at modne de teknologier, der på sigt kan gøre dansk landbrug endnu smartere”, fortæller Toke Binzer, underdirektør for TDC NET.

Se også: Danske netværk med 5G

Landbrugsmaskiner skal udstyres med sensorer

Det er især de høje hastigheder og lave svar-tider, der åbner op for nye muligheder. Kombinationen af de egenskaber gør det nemlig muligt at sende og modtage store mængder af data via netværket i tæt på realtid.

”Vi kan se ind i en fremtid, hvor sensorer monteret på landbrugsmaskinerne indsamler data om alt fra jordbundsforhold, temperaturer og ukrudt, sender det til en central enhed, hvor det bearbejdes i realtid via kunstig intelligens, hvorefter maskinen får information retur om, hvordan den kan bearbejde jorden mest effektivt og med mindst mulig brug af sprøjtemidler. Alt sammen uden menneskelig indblanding”, uddyber Toke Binzer.

For at realisere de potentialer kræver det, at der er både 5G-dækning og tilstrækkelig høj kapacitet i netværket, også på selve markerne.

Det satte forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet sig for at undersøge i et netop gennemført forsøg, der indgår i EU projektet ’Internet of Food and Farm 2020’. I et område omkring Padborg har man for første gang herhjemme testet 5G i et åbent landskab.

En almindelig traktor blev koblet op på 5G-netværket, og mens maskinen var i drift blev netværkets hastighed, responstid og stabilitet udfordret og målt. Forskerne konkluderer, at der på sigt er mange reelle muligheder for anvendelse af 5G til fremtidens intelligente landbrug. Generelt vil de fremtidige landbrugsteknologier stille større og større krav til trådløs datakommunikation i takt med at kommunikationsteknologier udvikles for anvendelse i det åbne land.

Se også: Nyheder om 5G og landbrug