Aalborg Universitet forsker i 6G-teknologi

Forskere fra Aalborg Universitet og den japanske leverandør af udstyr til teleindustrien Anritsu samarbejder om at udforske og karakterisere nye, højfrekvente radiokanaler til fremtidens 6G-teknologi.

Aalborg Universitet forsker i 6G-teknologi

Forskere fra Aalborg Universitet er gået sammen med den japanske virksomhed Anritsu om at udvikle nye teknologier til såkaldt kanalpejling og registrering af kommunikationskanaler i de nye frekvenser, som vil blive anvendt til 6G-teknologi.

Læs også: Teleselskaber: 6G kommer først i 2030

Udforsker og karakteriserer højfrekvente radiokanaler

Anritsu leverer udstyr til teleindustrien og vil bidrage med såkaldte vektornetværksanalyseapparater. De har særlige funktioner til at forbedre målemetoderne, mens Aalborg Universitet vil bidrage med antenne- og måleteknologi.

Samarbejdet mellem de to parter vil ifølge Anritsu muliggøre nye teknikker til at karakterisere højopløselige radiokanaler med stor båndbredde. Det vil bidrage til at udforme og evaluere ydeevnen for 6G-teknologier, der endnu ikke er blevet standardiseret.

Samarbejdet vil også gøre det muligt at evaluere på nye teknologier og radiobølger, der kan anvendes til ”fælles kommunikations- og sanseteknikker”. En af nyhederne i 6G ventes nemlig at blive, at enheder såsom en smartphone kan sanse omgivelserne via radiobølger – lidt efter samme principper som radarteknologi.

De største nyheder i 6G

6G vil gøre det muligt for ens telefon at fornemme dens omgivelser – lidt ligesom en radar. Her vil enhederne være i stand til at kommunikere med hinanden. Et tænkt fremtidsscenarie kan være, at du går rundt med AR-briller. Her flyder den virkelige og virtuelle verden sammen, mens du kigger på en restaurant. Kommunikationen mellem enheder vil betyde, at du i dit synsfelt helt automatisk kan blive præsenteret for en virtuel menu fra restauranten i det øjeblik, du kigger på restauranten udefra.

6G vil også introducere hastigheder på flere terahertz (THz) i stedet for gigahertz (GHz).

Læs mere om nyhederne i 6G

”Vi er meget glade for at udvide vores 6G-forskning yderligere og for at samarbejde med Aalborg Universitet. Universitetet har en dokumenteret kapacitet og viden i verdensklasse inden for kanalpejling og OTA-målinger, og vi mener, at dette forskningsprogram vil bidrage med verdensførende resultater og testmuligheder til industrien,” siger Jonathan Borrill, leder af Global Market Technology hos Anritsu.

Der er ligeledes glæde at spore hos Aalborg Universitet over 6G-samarbejdet:

“Radiokanalmodellering er afgørende for design og udvikling af 6G-systemer og grænseflader, hvilket starter med pålidelige målinger af kanalerne ved hjælp af højtroværdige kanalsonderingsapparater. Vi er meget glade for at samarbejde med Anritsu, en af verdens førende producenter af radiofrekvenstestinstrumenter, om at udvikle avancerede kanalpejlere til 6G-kommunikations- og sensorsystemer i dette projekt,” siger Wei Fan, professor og leder af forskningsgruppen “Wireless Propagation and Over the Air testing” ved Aalborg Universitet.

Der er endnu ikke udviklet en branchestandard for, hvad 6G dækker over. Forventningen er dog, at det vil omfavne radiobølger i millimeterområdet (30 til 300 GHz) og terahertzområdet (300 GHz til 3.000 GHz). Til sammenligning findes der i skrivende stund 5G-frekvenser inden for 410 MHz til 71 GHz. 6G bliver standardiseret under den såkaldte International Mobile Telecommunications-2030 (IMT-2030 Standard).

Læs også: Teleselskaber: 6G kommer først i 2030