Luftfartsmyndighed frygter, at 5G forstyrrer flyudstyr

Ifølge den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration (FAA) kan nye 5G-antenner i C-båndet, som AT&T og Verizon ruller ud i USA, forstyrre udstyr i fly og helikoptere.

Luftfartsmyndighed frygter, at 5G forstyrrer flyudstyr

Uenigheder mellem to amerikanske myndigheder, stadardiseringsorganet Federal Communications Commission (FCC) på den ene side og luftfartsmyndigheden Federal Aviation Administration (FAA) på den anden side, er blevet lidt af en pine for to amerikanske teleselskaber.

FCC havde nemlig tildelt teleselskaberne AT&T og Verizon spektrumlicenser, så de kan udvide deres 5G-net i C-båndet – det vil sige i området 4 til 8 GHz. Planen var, at teleselskaberne skulle tage de nye frekvenser i brug i december, men sidst i november bad FAA teleselskaberne om at udskyde lanceringen i en måneds tid indtil 5. januar.

Til trods for FCC havde godkendt brugen af 5G-frekvensbåndet, har luftfartsmyndigheden valgt at bremse udrulningen af det udvidede 5G-spektrum af frygt for, at der opstår interferens med radioudstyret i fly.

I forbindelse med, at FCC skulle godkende brugen af det udvidede C-bånd, fandt FCC ellers ingen beviser på, at det udvidede 5G-spektrum skulle forstyrre flyudstyr.

Til trods for det foreslog teleselskaberne at skrue ned for strømstyrken i de antenner, der ligger nær lufthavne, i seks måneder for at imødekomme FAA’s bekymringer om interferens.

Men det fandt FAA ikke tilstrækkeligt. Via lobbygruppen Aerospace Industries Association har FAA nemlig givet FCC besked om, at teleselskabernes forslag om at skrue ned for antennernes styrke nær lufthavne ikke er tilstrækkeligt af hensyn til sikkerheden.

Læs også: Sådan fungerer 5G-teknologien

Advarer mod at bruge højdemålere i nogle lufthavne pga. 5G

C-båndet, der bruges til teleselskabernes mobilnet, kommunikerer ikke over samme type radiobølger som højdemålere i flyene, men FAA er stadig bekymret for, at der kan ske interferens, fordi frekvenserne ligger tæt op ad hinanden.

Derfor har FAA nu vedtaget et sikkerhedsdirektiv, der gælder for piloter. Det siger, at fly og nogle helikoptere ikke længere kan bruge automatiske landingssystemer i lufthavne, hvor det vurderes, at der kan være nok interferens til, at højdemålerne ikke virker pålideligt. Systemet bruges normalt, når sigtbarheden og vejrforholdene er dårlige.

“Landinger i perioder med dårlig sigtbarhed kan blive begrænset på grund af bekymringer om, at 5G-signalet kan forstyrre nøjagtigheden af et flys radiohøjdemåler, hvis der ikke er andre afbødningsforanstaltninger på plads”, siger FAA-talsmand Lynn Lunsford til The Verge.

Foreløbig er den lanceringen af C-båndet i USA som bekendt udskudt til 5. januar. Hvad der sker derfor, vides endnu ikke.

Læs også: Nyheder om 5G-teknologi