Alarm- og sikkerhedstjenester kan få problemer i 5G-euforien

Alarm- og sikkerhedssystemer kan blive fanget af global chipmangel, når 3G bliver udfaset til fordel for 5G.

Alarm- og sikkerhedstjenester kan få problemer i 5G-euforien

I takt med at 5G rulles mere og mere ud verden over, bliver 3G faset ud. I nogle lande er 3G-udfasningen i gang og det kan få konsekvenser for virksomheder, der installerer og overvåger sikkerhedssystemer til private og erhvervsmæssige hjem og virksomheder, branddetektorer og personlige alarmknapper.

Sikkerhed- og alarmsystemer kan blive påvirket af 3G-udfasning

Langt de fleste af disse alarmanordninger er for det meste designet til at kommunikere ved hjælp af den langsommere trådløse 3G-teknologi.

Når 3G bliver udfaset, betyder det, at enhederne ikke længere ville have forbindelse til nettet og derfor heller ikke til de virksomheder, der står med ansvaret for produkterne.

Årsagen til, at problemet opstår, skyldes ikke nødvendigvis, at alarmbranchen har sovet i timen, men at der er chipmangel på globalt niveau.

Se også: Hvor langt er 5G i Danmark?

Trådløse teknologier risikerer i det hele taget at blive ramt

Det er ganske enkelt blevet sværere at skaffe erstatningsudstyr med 4G eller 5G. Udfordringen deles af mange virksomheder, hvis produkter og tjenester er afhængige af trådløs teknologi, lige fra nødsituationsalarmeringsanhængere og medicinsk udstyr i hjemmet til systemer til forebyggelse af ulykker i biler.

Den mere kritiske bekymring er, at hvis denne type virksomheder ikke kan foretage opgraderinger af udstyret inden 3G fases helt ud, så vil nogle livrednings- og alarmtjenester ophøre med at fungere.

Se også: Nyheder om 5G og trådløse teknologier