Teleselskabet 3: 5G-auktion favoriserer TDC

Teleselskabet 3 frygter, at TDC vil sætte sig tungt på 5G-markedet sådan som den kommende 5G-auktion er skruet sammen.

Teleselskabet 3: 5G-auktion favoriserer TDC

Den måde, som den kommende og meget vigtige 5G-auktion er stykket sammen, giver en stor fordel til TDC. Teleselskabet 3 frygter, at TDC bliver altdominerende på 5G-nettet, da auktionen er sat op på en måde, der giver TDC en kæmpe fordel.

3 frygter TDC får kæmpe konkurrencefordel med kommende 5G-auktion

Årsagen til det er, at TDC i 2019 erhvervede sig 60 procent af 2.300 MHz-frekvenserne. De frekvenser vil give TDC samme muligheder som 3.500 MHz-frekvenserne og det er 3.500 MHz, der er særligt fokus på på den kommende auktion.

Og det er dette, som særligt 3 opponerer imod. Morten Christiansen, CEO for 3 i Danmark (og også øverste chef for 3 i Sverige og Østrig), siger til Berlingske, at man mod bedre vidende forærer TDC en kæmpemæssig konkurrencefordel, fordi man ikke har indset, at de frekvenser, som man solgte i 2019, kan bruges til præcis det samme som de frekvenser, der nu kommer på auktion. “Ved at betragte dem som to selvstændige indkøb får TDC mulighed for at erhverve en voldsom stor mængde 5G-kapacitet, som vil skævvride hele konkurrencebilledet,”, siger Morten Christiansen.

Morten Christiansen frygter ligeud, at TDC vil kunne lave produkter, der er overlegne i forhold til, hvad 3, Telia og Telenor vil kunne, fordi de sidder så tungt på 2.300 MHz frekvenserne.

Se også: Hvad er 5G-frekvenser?

På sigt giver det TDC fordele med 2.300 MHz

Lasse Olsen, der har været med til at bygge 5G-netværk.dk op, forklarer om situationen. “På flere punkter minder 2.300 og 3.500 MHz om hinanden. Både 3 og TT Netværket mener, at frekvenserne minder om hinanden, og Energistyrelsen anerkender, at de to frekvenser har en del ligheder. 2.300 MHz adskiller sig dog fra 3.500 MHz ved ikke at være harmoneret på EU-niveau, blandt andet på grund af manglende opbakning fra flere lande. 2.300 MHz lider pt. også under den mangel, at teknologien aktive antennesystemer (AAS) ikke er mulig, hvilket det er i 3.500 MHz-frekvensbåndet. Det bliver dog muligt sidst i 2022, hvilket harmonerer med TDC NETs plan om at bruge netop 2.300 MHz-frekvensen til 5G længere ude i fremtiden. På sigt vil 2.300 MHz altså give næsten de samme muligheder som 3.500 MHz”.

3.500 MHz har også en lidt højere kapacitet end 2.300 MHz, hvilket kan være endnu en grund til, at 3.500 MHz blev harmoneret på EU-niveau og ikke 2.300 MHz. I praksis vil 2.300 MHz stadig kunne komplementere og formentlig også godt kunne erstatte 3.500 MHz i mange tilfælde”, forklarer Lasse Olsen.

Se også: Find de bedste 5G-telefoner

Kun Samsung og Apple understøtter 2.300 MHz på telefoner

Han forklarer videre, at 3 desuden anfører det argument, at de to frekvenser ligner hinanden ved, at 5G-antenner og 5G-routere i dag understøtter begge frekvenser, men det er dog ikke tilfældet i mobiltelefoner.

“Mange telefoner understøtter ikke 2.300 MHz, f.eks. Huawei P40-serien og alle mobiler fra Motorola, OnePlus, Sony-mobiler, Xiaomi og ASUS. Faktisk kan man nærmest kun regne med, at Apple, Samsung og Nokia understøtter 2.300 MHz. Der går formentlig derfor nogle år, før 2.300 MHz kan udgøre et reelt alternativ til 3.500 MHz, i hvert fald på telefoner”, uddyber Lasse Olsen.

Han vurderer dog, at 3 har ret i sin kritik. “Det er sandsynligt, at TDC rammer loftet for, hvor mange 3.500 MHz-frekvensblokke, de kan købe til auktionen, og så kan de alligevel nyde godt at endnu stærkere 5G-dækning ved at senere også at tage 2.300 MHz i brug. Men omvendt – hverken 3 eller TT Netværket købte 2.300 MHz-frekvenser ved at byde over TDC i 2019. Så 3 og TT Netværket har jo haft mulighed for selv at styrke deres positioner på samme måde, hvis de ville ofre lige så mange penge på 2.300 MHz, som TDC gjorde i 2019”.

Energistyrelsen uenig i 3’s sammenligning

3 henvendt sig til Energistyrelsen og beklaget sig over betingelserne, men Energistyrelsen siger, at man ikke kan sammenligne de to frekvenser.

5G-auktionen om 3.500 MHz frekvenser starter den 11. marts.

Se også: Nyheder om 5G-udrulning i Danmark