Sådan kan 5G mindske fattigdom verden over

5G giver ikke bare mulighed for at downloade filer hurtigt og sende selvkørende biler på vejene - det kan også være med til at reducere fattigdom.

Sådan kan 5G mindske fattigdom verden over

Man taler meget om, hvordan 5G kommer til at revolutionere verden som vi kender den. Den fjerde industrielle revolution får banet vejen via 5G, lyder det. Der er dog også bred enighed om, at 5G kan være med til at trække millioner af mennesker ud af fattigdom.

5G kan nemlig i langt højere grad tilbyde muligheder, som mange flere ikke tidligere har haft adgang til med tidligere mobile netværksgenerationer. Med højere hastigheder og ikke mindst generelt smartere og mere intelligent styre af tjenester sparker 5G nogle nye døre ind.

FN har sat 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for alle FN’s medlemslande og de skal nås i 2030. Med bæredygtig udvikling menes blandt andet, hvordan man bedst muligt kan bekæmpe de fattigdomsproblemer, der plager store dele af verdens befolkning. 5G er udset til at være et vigtigt element i den fattigdomsbekæmpelse.

Se også: 5G vil ændre arbejdsmarkedet

5G kan reducere fattigdom i verden

Her er nogle af de måder, som 5G kan hjælpe til at bekæmpe fattigdom med.

#1 Uddannelse

Mange fattige lever i områder, hvor er ikke er mulighed for at gå i skole. I følge World Economic Forum skal der bygges en ny skole hver time i 11 år, hvis man for eksempel skal have nok skoler til de børn, der bor i området, der kaldes for Subsaharisk Afrika. Det er det meste af Afrika.

5G vil kunne bruges til at forbinde utilgængelige områder til online-undervisning på afstand og sikre mulighed for undervisning over alt. Undervisning og uddannelse er vitalt i bekæmpelsen af fattigdom. Det sikrer måske ikke mad på bordet her og nu, men på sigt vil det sikre, at udviklingslande får bedre vilkår og muligheder for selv at kæmpe sig ud af fattigdom.

#2 Sundhed

Sundhed er et af de helt store problemer i mange udviklingslande, men det område kan opleve en stor fremgang med 5G. AI- og IoT-enheder koblet op til 5G kan give helt nye muligheder for operationer og lægevejledning på afstand.

Med virtual reality og 3D billeder kan læger også hjælpe til med professionel hjælp i nødsituationer.

#3 Flere jobs og økonomiboost

Internet har allerede vendt op og ned på verden med massiv globalisering – det vil 5G sætte endnu større tryk på. I følge IHS vil 5G internet putte ekstra 12.000 milliarder dollars ind i verdensøkonomien frem til 2035.

Samtidig vil der bliv skabt 22 millioner nye jobs som direkte følge af 5G.

#4 Smart-landbrug

AI og IoT kommer til at virke og arbejde langt smartere, når 5G ruller ud. Det betyder for eksempel smartere landbrug. Det betyder, at landmænd vil kunne få et større udbytte af deres anstrengelser.

Særligt landmænd i fattige områder vil få glæde af dette, da de kan høste flere afgrøder for færre penge og dermed tjene flere penge selv og sikre mere mad til folk i nærområdet.

#5 Energibesparelser

5G kan reducere energiforbruget i på mobile netværk med op mod 90 procent. Fattigdom som følge af energiudgifter er udbredt i dag.

Ved at kunne reducere energiudgifter markant kan 5G skabe billigere og bæredygtig infrastruktur.

Se også: Nyheder om 5G teknologi