Bekymring for mobilstråling fra 5G i ny rapport

Er mobilstråling fra 5G-netværk farlig? Og hvad kan gøres for at mindske eksponeringen af radiobølger? Den har en kommission nedsat af den amerikanske delstat New Hampshire forsøgt at svare på i en ny rapport.

Bekymring for mobilstråling fra 5G i ny rapport

Spørgsmålet, om stråling fra 5G er sundshedsskadelig, rejser sig igen.

Ligesom i det meste af USA og resten af verden er den amerikanske delstat New Hampshire ved at få udrullet 5G. Det indebærer på sigt, at der skal udrulles såkaldte small cells – det vil små antenner, som typisk vil blive monteret på gadeplan og meget mere finmasket end de hidtidige antenner, som typisk er monteret på høje master eller bygninger.

Det vakte bekymring i New Hampshire, som sidste år derfor valgte at nedsætte en kommission. Dens opgave var at undersøge 5G-teknologien for i sidste ende at blive klogere på, om ikke-ioniserende stråler fra radiobølger forårsager biologisk påvirkning på mennesker, dyr eller planter.

Kommissionen består af i alt 13 medlemmer med forskellige baggrunde. Medlemmernes baggrunde er inden for fysik, ingeniørvidenskab, epidemiologi, biostatistik, sundhed på arbejdspladser, toksikologi, medicin, folkesundhedspolitik, forretning og jura. Kommissionen var også repræsenteret af telebranchen. Kommissionen er desuden upartisk, lyder det i rapporten.

Læs også: Er 5G farligt? Dette siger WHO, Sundhedsstyrelsen, forskere m.fl.

Bekymringer og anbefalinger for 5G-stråling

Siden sidste september har kommissionen holdt 13 møder og har hørt på vidneudsagn fra eksperter inden for forskellige felter. På baggrund af møderne har kommissionen udformet 15 bekymringer og anbefalinger inden for 5G-stråling. Herunder følger et udsnit:

  • Der mangler ifølge kommissionen uafhængig forskning på området. Den ønsker derfor, at det amerikanske standardiseringsorgan Federal Communications Commission (FCC) bestiller en uafhængig undersøgelse af de nuværende elektromagnetiske radiofrekvenser mellem 300 MHz og 300 GHz. Dertil bør et sundhedsstudie vurdere sundshedsrisiciene og komme med afbødende handlinger for sundhedsrisikoen ved at anvende mobile netværk.
  • Der findes ifølge kommissionen evidens for, at befolkningen bør advares mod potentielle farer ved stråling fra radiobølger. Derfor anbefaler kommissionen, at New Hampshires instanser bør advare mod stråling fra radiobølger på dets hjemmesider og periodisk oplyse befolkningen om dette i radio, tv, papiraviser og på internettet.
  • Nutidens antenner på store master er skærmet for befolkningen med hegn. Det mener kommissionen er grund til også at skilte med tydelige advarsler ved alle kommende small cells – altså små antenner placeret i gadebilledet. Skiltet skal advare om stråling skal kunne ses fra flere meters afstand.
  • Forskning viser ifølge kommissionen, at børn er mere modtagelige for negative effekter af mobilstråling jo yngre de er. Det anbefales derfor, at skoler og offentlige biblioteker skal overgå fra trådløs teknologi såsom Wi-Fi i computere, bærbare computere, tablets og andre enheder til kablede eller optiske forbindelser såsom Li-Fi inden for en femårig periode.
  • Teoretiske beregninger viser ifølge kommissionen, at FCC’s grænseværdier for stråling vil blive overskredet ved brug af retningsbestemt mobilstråling såsom beamforming. Kommissionen anbefaler derfor, at der skal indsamles data om stråling ved hver antenne. Overstiger strålingen grænseværdierne, kan antennes beordres slukket.
  • Borgere kender ikke strålingen i deres område. Kommissionen anbefaler derfor, at der indsamles data om strålingsniveauet i New Hampshire, så borgere kan se, hvor der er stråling, og hvor der ikke er stråling.
  • Kommissionen er bekymret for stråling, når telefonerne er i kontakt med kroppen. Kommissionen foreslår derfor, at nærhedssensoren i telefonerne udnyttes til at slå radiostråling fra, når telefonerne er i kontakt med menneskekroppe. Undtagelsen skulle være, når telefonen ligger på bordet eller holdes med fingrene.
  • Ifølge kommissionen er trådløs teknologi ikke fremtiden. Det er fibernet derimod. Kommissionen anbefaler derfor, at der satses på yderligere udrulning af fibernet.
  • Kommissionen hører fra mange borgere i delstaten, som melder om følsomhed over for mobilstråling. Kommissionen anbefaler derfor, at der opsættes advarselsskilte på både private og offentlige bygninger. Man vil samtidig opfordre til, at der opføres zoner, der er fri for mobilstråling, særligt inden for sundhedsvæsenet.
  • Ifølge kommissionen er de nuværende grænseværdier i USA fastsat ud fra at beskytte mennesker for sundhedseffekter på kort sigt. Men der er ikke taget højde for naturen, mener man. Og med de mange small cells i gaderne frygter kommissionen, at det kan skade naturen. Kommissionen anbefaler derfor, at delstaten engagerer instanser med faglig ekspertise til at udvikle grænseværdier for mobilstråling, som beskytter træer, planter, fugle, insekter og bestøvere.

Læs også: Undersøgelse: 42 procent af danskerne aner ikke, hvad 5G er

Uenig kommission om 5G og mobilstråling

Det er desuden værd at bemærke, at tre af de 12 medlemmer af kommissionen ikke er af ovenstående holdning. Der er tale om to repræsentanter fra telebranchen og et medlem af senatet. De har tilkendegivet deres synspunkter i et særskilt afsnit i rapporten.

De tre medlemmer af kommissionen oplyser i korte træk, at der findes meget forskning inden for radiofrekvenser. De nævner også, at grænseværdierne i USA er sat 50 gange lavere, end hvor der var fundet sundhedseffekter på dyr i laboratorieforsøg.

Dertil henviser de til flere uafhængige amerikanske og internationale fagfællebedømte studier over flere årtier, som konkluderer, at der ikke er nogen kendte sundhedsrisici for mennesker ved mobilstråling. De henvender yderligere til regulativer fra FCC og studier fra WHO og et større studie fra den amerikanske fødevarestyrelse.

Argumenterne både for og imod at være bekymret for 5G-stråling er mange flere blandt de 12 medlemmer af kommissionen. Dem kan du læse her (PDF) i den 390 sider lange rapport kaldet Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology.