Hvad er og kan network slicing på 5G-netværk?

Network slicing er en 5G-teknologi, der giver et langt smartere og mere stabilt netværk - der kan dog være problemer i forhold til netværksneutralitet.

Hvad er og kan network slicing på 5G-netværk?

En af de store fordele ved det 5G-netværk, der ruller ud nu i Danmark, er muligheden for at benytte network slicing. Det er kort fortalt, at mobilnettet opdeles i flere virtuelle net, som opererer helt uafhængigt af hinanden.

Network slicing giver bedre muligheder for styring af netværk

Og hvad betyder det så rent praktisk? Det betyder, at mobiloperatørerne får langt bedre muligheder for at styre, prioritere og tildele kapacitet i mobilnettene. I praksis betyder det, at mobiloperatørerne bedre kan styre, hvilken type hastigheder og netværksteknologi, der skal tages i brug til alle de mange forskellige ting, man kan bruge netværket til.

En 5G-mobil, der streamer musik, kan sagtens nøjes med 4G-kapacitet og -netværk, mens en 5G-mobil der streamer spil, har behov for højere hastigheder og lave latenstider på 5G-nettet.

Der er mange mennesker samlet ét sted, for eksempel på et fodboldstadion, så kan der være behov for ekstremt meget båndbredde som 5G kan give. Er der behov for rigtig hurtige svartider i en by til opkoblede biler for eksempel, så kan teleselskaberne også let tildele den ønskede kapacitet og hastighed med network slicing.

Det betyder videre, at network slicing giver mulighed for at gøre 5G-nettene ekstremt pålidelige i forhold til de nuværende mobilnet.

Se også: Guide til 5G-telefoner

Bryder teknikken netværksneutralitet?

Der kan dog være udfordringer med teknikken i henhold til den EU-lovgivning, der er omkring netneutralitet. Netneutralitet betyder, at internetudbyderne skal behandle al trafik lige. Forbrugerne skal have ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.

Den trafikstyring, som teleselskaberne får med network slicing må derfor kun ske af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn. Det betyder for eksempel, at netværksudbyderen ikke må spise dig af med 4G, når du streamer video af højkvalitet, hvis 5G er nødvendigt for at få en ordentlig billedkvalitet.

Se også: Guide til 5G-teknologien