Undersøgelse: Telias mobilnet er bedst i København, Aarhus, Odense og Aalborg

Virksomheden umlaut kørte i december 2.600 kilometer rundt i de fire største dansker byer og testede teleselskabernes mobilnet. Undersøgelsen viser, at Telias mobilnet er bedst.

Undersøgelse: Telias mobilnet er bedst i København, Aarhus, Odense og Aalborg

I mange år har TDC-koncernen kunnet præsentere den ene undersøgelse efter den anden, hvor Teknologisk Institut har testet selskabets mobilnet til at være det bedste i Danmark. Nu skyder Telia tilbage med en anden undersøgelse foretaget af den internationale rådgivningsvirksomhed umlaut, der er en del af giganten Accenture.

Telia har bestilt en undersøgelse af de fire teleselskabers mobilnet i de fire største byer i Danmark. I denne undersøgelse er det Telia, der ender som den samlede vinder.

Der bor i alt omkring 2,12 millioner danskere i København, Aarhus, Odense og Aalborg – altså omkring en tredjedel af befolkningen. Der er altså en temmelig stor del af befolkningen, for hvem resultatet ikke er særlig relevant.

Læs også: Alt om de danske 5G-netværk

Telia er samlet set bedst i de fire største byer

Lad os, det til trods, kigge nærmere på resultaterne. Testen er foretaget med to telefoner: Samsung Galaxy S21+ til at teste telefonopkald og Samsung Galaxy S22+ til at teste mobildata. I perioden 5. december til 17. december har umlaut kørt byerne tynde og foretaget i alt 7.819 målinger af opkaldskvaliteten og 135.406 målinger af kvaliteten af mobildata.

Andre undersøgelser fra blandt andet Teknologisk Institut foretager målinger fra stationære positioner. Det er ikke tilfældet med umlauts undersøgelse. Her har man kørt rundt i byerne i bil – nærmere bestemt via en rute på i alt 2.600 kilometer, som umlaut selv har valgt.

Af undersøgelsen fremgår det, at Telia får 956 ud af 1.000 mulige point. Telenor, som deler radionetværk med Telia, indtager andenpladsen med 942 point. Tæt efter finder man TDC, og et godt stykke efter alle tre finder man teleselskabet 3 med 822 point.

Når det gælder opkald, er det TDC, der klarer  sig bedst med 347 ud af 360 mulige point. Her tester umlaut ikke kun klassiske telefonopkald, men også internetbaserede opkald via tjenester som Messenger og FaceTime. Telia ligger lige efter med 346, hvorefter Telenor kommer med 337 og til sidst 3 med 313 point.

Der kan tildeles maks. 640 point for datakvaliteten. Her topper Telia med 610 point, mens Telenor ligger lige efter med 605. Som nummer tre kommer TDC med 591 point og igen til sidst 3 med 509 point.

Undersøgelsen har også kigget på, hvilke af de fire mobilnet der har den bedste 5G-dækning. I de fire byer klarede Telenor sig bedst med 5G-dækning 84,1 procent af målingerne. Tæt efter finder man Telia med 83,3 procent, og med en noget lavere andel finder man TDC med 61,8 procent og 3 med 48,6 procent.

Telias mobilnet er mest pålideligt i de største byer

umlaut har også undersøgt pålideligheden i de fire byer. Her vinder Telia med 478 ud af 494 mulige point, men ligger ikke langt foran Telenor og TDC, som begge får 469 point. Til sidst kommer 3 med 428 point.

”Undersøgelsens resultater er en milepæl for os. De dokumenterer, at vores investeringer og fokuserede arbejde for at skabe det bedste mobilnetværk til flest mulige danskere bærer frugt. Vores investeringer og fokuserede arbejde har resulteret i mobilnetværk, der mere end matcher de andre selskabers services i de store byer. Det er selvsagt meget tilfredsstillende”, siger Petr Cermak, direktør i Telia Danmark, og tilføjer:

“Vi vil nu bruge vores erfaringer og rapportens konklusioner i vores fortsatte arbejde med moderniseringen af mobilnetværket i det kommende år, hvor målet er, at 95 % af alle danskere ved årets udgang skal have adgang til Danmarks bedste 5G-netværk”.