Politikere kræver svar: Kan TDC skævvride 5G i DK?

Politikere er nu også bekymret for, hvorvidt TDC kan få urimelig dominans på 5G-markedet, når den kommende 5G-auktion er afsluttet.

Politikere kræver svar: Kan TDC skævvride 5G i DK?

3 har tidligere været bekymret for vilkårene for den kommende 5G-auktion. 3 frygter, at TDC bliver favoriseret og kan komme til at sidde med en stor del af de vigtige 5G-frekvenser.

Årsagen til det er, at TDC i 2019 erhvervede sig 60 procent af 2.300 MHz-frekvenserne. De frekvenser vil give TDC samme muligheder som 3.500 MHz-frekvenserne og det er 3.500 MHz, der er særligt fokus på på den kommende auktion her i marts.

Morten Christiansen, CEO for 3 i Danmark har sagt, at man mod bedre vidende forærer TDC en kæmpemæssig konkurrencefordel, fordi man ikke har indset, at de frekvenser, som man solgte i 2019, kan bruges til præcis det samme som de frekvenser, der nu kommer på auktion. “Ved at betragte dem som to selvstændige indkøb får TDC mulighed for at erhverve en voldsom stor mængde 5G-kapacitet, som vil skævvride hele konkurrencebilledet”, mente Morten Christiansen.

Se også: 5G bredbånd – se priser

Politikere ønsker svar: Kan TDC-dominans på 5G ødelægge konkurrencen?

Noget tyder på, at 3 har haft held med at få problemstillingen på dagsordenen på Christiansborg, hvor flere politikere har fået øjnene op for sagen. Både de konservative og Venstres IT og teleordfører har for eksempel stillet spørgsmål til den ansvarlige minister, Dan Jørgensen, om sagen.

Blandt andet har Mona Juul, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti stillet en række spørgsmål afgørende 5G-frekvenserne og den forestående 5G-auktion og afventer nu svar fra Dan Jørgensen.

For eksempel har Mona Juul bedt ministeren redegøre for, hvordan de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder Sverige, Norge, Storbritannien og Tyskland, ser mulighederne for at anvende 2.300 MHz- og 3,5 GHz-båndene til 5G.

Hun ønsker også svar på, at om ministeren kan bekræfte, at TDC vil være i besiddelse af mere end halvdelen af kapaciteten på netværk, der nu eller i fremtiden kan anvendes til 5G, såfremt TDC erhverver den maksimale kapacitet i 3,5 GHz-auktionen og opkøber den resterende del af 2.300 MHz?

Mona Juul spørger i den forbindelse til, om det ministeren vurderer, at det vil påvirke forbrugernes pris for anvendelse af 5G-netværket, såfremt én aktør er i besiddelse af over halvdelen af kapaciteten på netværket. Et andet spørgsmål, der ligger i samme boldgade, lyder på, om ministeren kan garantere, at der med auktionsdesignet for 5G-auktionen ikke er operatører, der kan opnå 5G-frekvenstilladelser i så stort et omfang, at konkurrencen lider skade.

Hun ser altså også en risiko for, at der kan ske en konkurrenceforvridning på det danske telemarked, når der ikke er et samlet 5G-frekvensloft for 2.300 MHz og 3,5GHz-båndene, som begge er egnet til 5G.

Se også: Danskerne blandt de mindst 5G-skeptiske i verden

3, Telia og Telenor havde mulighed for at købe ind på 2.300 MHz

Lasse Olsen, 5G-ekspert på 5G-netværk.dk, har tidligere vurderet, at 3 har ret i sin kritik. “Det er sandsynligt, at TDC rammer loftet for, hvor mange 3.500 MHz-frekvensblokke, de kan købe til auktionen, og så kan de alligevel nyde godt at endnu stærkere 5G-dækning ved at senere også at tage 2.300 MHz i brug”. Omvendt slår han også fast, at hverken 3 eller TT Netværket købte 2.300 MHz-frekvenser ved at byde over TDC i 2019.

“Så 3 og TT Netværket har jo haft mulighed for selv at styrke deres positioner på samme måde, hvis de ville ofre lige så mange penge på 2.300 MHz, som TDC gjorde i 2019”.

Selv siger Energistyrelsen, der har ansvaret for 5G-auktionerne, at man ikke kan sammenligne de to frekvenser.

Se også: Nyheder om 5G i Danmark